Elinstallationer i Malmö och Skåne

Behörig elektriker med mer än 25 års erfaranghet. Vi utför allt från ny installation, service, underhåll, felsökning i hemmet eller industri samt renovering och byte av elcentral. Vi hjälper dig gärna även med installation av ny jordfelsbrytare, ljusinstallationer, eluttag, strömbrytare, spis, tvättmaskin etc.

Gör även industri jobb, underhåll och service samt akut felavhjälpning avseende automation på anläggningen med tillhörande kringutrustning.


Hör av dig till mig så kan vi komma överens om typ av jobb och kostnad. Du får göra ROT-avdrag på arbetskostnaden.